Obecne władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie” Wszystko dla Kalisza” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000092097 – Postanowienie Sądu z dnia 14.02.2002 r.Prezes Honorowy

Jolanta Mancewicz - Wszystko dla Kalisza
 
Jolanta Mancewicz  
Zarząd Stowarzyszenia
Prezes:
 • Jacek Konopka
Wiceprezesi:
 • Mirosław Gabrysiak
 
 • Mateusz Podsadny
Sekretarz:
 • Katarzyna Piątkowska-Pinczewska
Skarbnik:
 • Solarska Danuta
Członkowie:
 • Grzegorz Chwiałkowski
 
 • Anna Zięba
 
 • Dorota Młyńska-Oganiaczyk
 
 • Piotr Zasuń
 
 • Joanna Walczak
 
 • Piotr Boratyński
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:
 • Różalski Roman
Członkowie:
 • Tomasz Bezen
 
 • Daria Jurek 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r