Aktualności

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15            . : :   ARCHIWUM   : : .  WdK avatar

Prawie 300  konsultacji i badań lekarskich zostało wykonanych podczas Białej Soboty na osiedlu Czaszki.

W Domu Kombatanta można było przebadać słuch i wzrok, sprawdzić ciśnienie, cholesterol i zawartość glukozy we krwi, zbadać gęstość kości i wydolność płuc, zrobić prześwietlenie płuc oraz skonsultować wyniki z lekarzem rodzinnym.

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

Blisko 250 bezpłatnych badań i konsultacji wykonano podczas kolejnej z cyklu Białych Sobót.

Tym razem festyn zdrowotny zorganizowano na osiedlu Chmielnik, w Szkole Podstawowej nr 11.  Chętni mogli skorzystać z badań  diagnostycznych ciśnienia tętniczego, oznaczyć poziom glukozy we krwi, cholesterolu całkowitego oraz  wskaźnik masy ciał BMI.

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

Kolejna z cyklu "Białych Sobót" odbyła się w ZPOZ "KALINIEC". Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem pacjentów. Łącznie przeprowadzono 459 badań i udzielono porad lekarskich.

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

Kilkadziesiąt osób – członków i sympatyków Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” bawiło się 26 sierpnia na festynie rodzinnym na stanicy harcerskiej w Szałem. Była to okazja do integracji i rozmów o planach na najbliższy czas.

- Każdego roku, w sezonie letnim, organizujemy spotkania członków naszego stowarzyszenia. Spędzamy czas w miłej atmosferze i przypominamy, że nasza działalność ogranicza się nie tylko do okresu przedwyborczego. Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego pracuje przez cały rok – mówi Jolanta Mancewicz, prezes Stowarzyszenia.

Dla członków ugrupowania i ich rodzin zorganizowano w to piątkowe popołudnie mnóstwo atrakcji. Były stoły biesiadne przy muzyce, grill, ognisko, a także mnóstwo zabaw i konkursów dla najmłodszych. Instruktorka zabaw zorganizowała czas najmłodszym uczestnikom spotkania. Były wyścigi, przeciąganie liny, zabawy muzyczne i plastyczne. Każda z dziecięcych rywalizacji kończyła się wręczaniem nagród za udział w konkursie. To potęgowało chęć dzieci do zabawy.

Tego wieczoru stanica harcerska w Szałem tętniła życiem do późnych godzin wieczornych.

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

6 września w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Winiarskiej w Kaliszu zorganizowano piknik p.n" pożegnanie lata."

Impreza odbyła się na świeżym powietrzu w ogrodzie placówki. Były więc grrilowane kiełbaski sponsorowane prze Panią Jolantę Mancewicz oraz napoje i słodycze.Nie zabrakło wspólnego spiewu biesiadnych piosenek i malowania kwiatowego obrazu

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

22.06.2011r. w 25 numerze Życia Kalisza ukazał się artykuł podważający zasadność wydatkowania środków publicznych na szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom w kaliskich żłobkach .Treść artykułu, jego forma i wydźwięk mogą wywoływać niepokój wśród mieszkańców Kalisza co doskuteczności i bezpieczeństwa szczepień.Stawiane zarzuty są bardzo poważne i nie mogą pozostać bez odpowiedzi i wyjaśnienia.

Czym się sugerowaliśmy wydając środki publiczne na szczepienia przeciwko pneumokokom i czy są one bezpieczne?

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

Kilkaset osób skorzystało z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich podczas ostatniej przed wakacjami Białej Soboty, która odbyła się na osiedlu Piwonice. Po raz pierwszy badania profilaktyczne połączono z festynem rodzinnym. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miejski w Kaliszu i Szkoła Podstawowa nr 15 przy wsparciu stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, Rady Osiedla Piwonice.

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

Już ponad pół roku minęło od wyborów samorządowych. To doskonały czas na podsumowania i rozliczenie z obietnic tak chętnie dawanych przed listopadowym wyborczym sprawdzianem. Jedno jest pewne – Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” nie ma się czego wstydzić. W Radzie Miasta pracuje czterech naszych przedstawicieli – są aktywni i dbają o powierzone im przez mieszkańców sprawy. Składają szereg interpelacji i zapytań dotyczących problemów nurtujących kaliszan a dotyczą między innymi zagospodarowania terenów na których nie będą realizowane zamierzone wcześniej inwestycje /n.p na osiedle Winiary grunty przeznaczone pod drogę w pobliżu ul.Okręglickiej/poprawy bezpieczeństwa mieszkanców, budowy dróg osiedlowych, regulacji koryta Prosny.

Stowarzyszenie nie zasypia gruszek w popiele, z zapałem realizuje program wyborczy i spełnia przedwyborcze obietnice.

 

 czytaj więcej...


 

WdK avatar

W zaszczytnym gronie wyróżnionych honorowymi tytułami i medalami, które przyznawano z okazji tegorocznego Święta Miasta, znalazł się – z rekomendacji Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” - Wojciech Piasecki - ceniony pedagog z 44 letnim stażem, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu. Absolwent  Politechniki Poznańskiej, gdzie ukończył dwa kierunki. Pracę pedagogiczną rozpoczął jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Technicznych „WSK-PZL” w Kaliszu. Od 1982r. pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, a od 2002r. jest dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, której z jego inicjatywy nadano imię  znanego kapłana kaliskiego księdza Józefa Sieradzana. Był wykładowcą  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

 czytaj więcej...


 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15            . : :   ARCHIWUM   : : .  

Liczba wszystkich informacji: 130    
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r