Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.Zarząd Stowarzyszenia
Wszystko Dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego

Wszystko dla Kalisza - Z rekomendacji "Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza" i. prof.Jerzego Rubińskiego odznakę - Zasłużony dla Miasta Kalisza dla firmy Nestle Polska
Z REKOMENDACJI "STOWARZYSZENIA WSZYSTKO DLA KALISZA" ODZNAKĘ - ZASŁUŻONY DLA MIASTA KALISZA DLA FIRMY NESTLE POLSKA

1 CZERWCA 2012 roku o godzinie 17:00 w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Kalisza z okazji święta naszego miasta. Jednym z jej najważniejszych punktów było wręczenie odznak „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

W zaszczytnym gronie wyróżnionych odznaką "Zasłużony dla Miasta Kalisza", które z okazji tegorocznego Święta Miasta, znalazła się – z rekomendacji Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza im. Jerzego Rubińskiego - firma Nestle Polska. Nagrodę dla firmy odebrał Maciej Klęczek - dyrektor fabryki Nestle w Kaliszu.

Jak co roku uroczyste spotkanie zgromadziło w Sali Koncertowej im. Prof. Jerzego Rubińskiego świętujących kaliszan i ich gości. Na uroczystą sesję przybyli przedstawiciele wielu środowisk: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, nauki, kultury i sztuki, wielu kaliskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Szczególnie ciepło witano delegacje z miast partnerskich.

Wszystko dla Kalisza - Z rekomendacji

Wszystko dla Kalisza - Z rekomendacji

- Przyszliśmy tak licznie na uroczystość z okazji święta miasta, bo spędzamy w tym mieście, w różnych rolach, wiele dobrych dni. Niektórzy byli tu rok temu, a nawet jeszcze wcześniej. Inni, po pewnym czasie nieobecności wrócili albo przybyli po raz pierwszy, aby nabyć nowych doświadczeń – mówił w swym wystąpieniu Grzegorz Sapiński, przewodniczący Rady Miejskiej. - W ostatnim czasie podjęliśmy wiele cennych inicjatyw. Nie doszłyby one do skutku, gdyby nie współdziałanie, kreatywna wymiana zdań, kompromis, następnie ciężka, wspólna praca. Bez nich nie byłoby dla Miasta korzyści oraz otwierających się nowych możliwości. Mówiąc o współpracy jako jednej z najważniejszych wartości w aktywności społecznej trudno nie wspomnieć o naszych kontaktach z miastami partnerskimi. Nie byłoby ich, gdyby nie otwartość ludzi, którzy je tworzą, przełamywanie stereotypów i konsekwentne realizowanie obustronnych zamierzeń w wielu dziedzinach miejskich, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą specjalistyczną. Dziś świętujemy jubileusze partnerstwa z miastem Heerhugowaard oraz z miastem Martin. Ale słowa podziękowania przesyłam do wszystkich partnerów Kalisza. Serdecznie dziękuję za przejawy współdziałania w sprawach społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych. Dziękuję za inspirację, wizyty, rozmowy, emocje.

Wszystko dla Kalisza - Z rekomendacji

Wszystko dla Kalisza - Z rekomendacji

Przewodniczący przedstawił najważniejsze inwestycje i dokonania samorządu w minionych miesiącach. Apelował: - Pielęgnujmy ducha współpracy. W każdym podejmowanym działaniu dla Miasta używajmy broni, takiej jak: kompromis, dyplomacja, merytoryczny spór i dyskusja. W polemikach nie skupiajmy się na filozoficznych dywagacjach i bezproduktywnym gadulstwie. Niech nie zawładnie nami wyłącznie polityka. Ta bowiem, choć jest ważna, nie może być jedyną drogą naszego postrzegania realizowanych inicjatyw. Myślmy o każdym przedsięwzięciu jako o naszym, wspólnym, dla naszych dzieci i dzieci ich dzieci. Miejmy zbieżne marzenia, one są potrzebne do pokonywania przeszkód i problemów. Poszukujmy patronów, i możliwości finansowego wsparcia, priorytetowych inicjatyw miejskich. Działajmy w ten sposób też z myślą o naszych przodkach, którzy wznieśli miasto z ruin, o tych, którzy są teraz – ale i o tych, którzy dopiero będą mieszkańcami najstarszego miasta w Polsce. Marzenia i cele muszą być większe i ważniejsze niż przeszkody na drodze realizacji.

Wszystko dla Kalisza - Z rekomendacji

Koncern Nestlé Polska SA. Jest znany ze swoich produktów spożywczych na całym świecie, a dzięki temu, że jeden z jego zakładów produkcyjnych znajduje się w kaliskich Winiarach, Kalisz także zyskuje na popularności. W koncernie Nestlé Polska aktywność społeczna jest regułą i wynika ze strategii Tworzenia Wspólnej Wartości ze społecznościami, na terenie których koncern działa. Hołdując zasadzie, iż ludzie przedstawiają sobą najlepszy kapitał firma prowadzi aktywną działalność dobroczynną odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnych, dba o pracowników, oferując możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Od 1995 roku Kaliskie Zakłady Przemysłu Spożywczego Winiary należą do koncernu Nestlé i wytwarzają szeroki asortyment wyrobów spożywczych. Kaliskie przedsiębiorstwo jest jednym z największych pracodawców w regionie, ale nie ogranicza się tylko do spraw pracowniczych i formalnych, lecz współdziała z lokalną społecznością oraz samorządem Kalisza. Inicjuje i wspiera działania społeczne, a także przedsięwzięcia kulturalne, popularyzuje działania na rzecz środowiska naturalnego. W miejskiej przestrzeni widać zaangażowanie koncernu w organizację Święta Miasta Kalisza, Festiwali Chantarelle i „Schola Cantorum”. Ponieważ Firma Nestlé jest jednym z największych producentów żywności regularnie, od wielu lat, dostarcza produkty spożywcze na rzecz Caritasu Diecezji Kaliskiej oraz Kaliskiego Banku Chleba. Ponadto na liście instytucji, którym firma pomaga są m.in.: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kaliszu. Wsparcie w postaci produktów spożywczych lub materiałów reklamowych otrzymują również liczne imprezy miejskie, stowarzyszenia, instytucje, w tym placówki oświatowe. Pracownicy zakładu przywiązują też dużą wagę do wzmacniania świadomości ekologicznej w regionie. Wyrazem troski firmy o najbliższe otoczenie jest coroczne sprzątanie lasu winiarskiego nad zalewem Szałe, do inicjatywy tej spontanicznie przyłączają się mieszkańcy Kalisza. Akcja jest organizowana przy aktywnym wsparciu Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta „EKO” oraz Organizacji Odzysku Rekopol. Firma bierze również udział w projekcie sadzenia drzew w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W 2011 roku zespół fabryki ufundował i posadził na terenie Kalisza pięćdziesiąt lip drobnolistnych. Dzięki temu obszar miejskich terenów zielonych poszerzył się o skwer przy Trasie Bursztynowej oraz skrzyżowanie ulic Górnośląskiej i Dworcowej. Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska naturalnego stanowi jeden z kierunków działania miasta Kalisza, zapisanych w „Programie ochrony środowiska dla Kalisza”, dlatego corocznej inicjatywie firmy towarzyszy aktywne wsparcie władz lokalnych. Doceniając zasługi Firmy Nestlé dla Miasta, jej profesjonalizm w działaniach zawodowych i społecznych, popularyzowanie Kalisza w Polsce i świecie jest zasadne przyznanie Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”.

 Wyświetlany: 2551 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news76.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r