Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.Zarząd Stowarzyszenia
Wszystko Dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012
ZARZĄD STOWARZYSZENIA Z ABSOLUTORIUM

Sala wypełniona po brzegi – tak było podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego”, które odbyło się 19 kwietnia 2012r. Podczas kilkugodzinnego spotkania obecnemu zarządowi udzielono absolutorium. Uchwalono też program działania na najbliższy rok, przeanalizowano ubiegłoroczny budżet i zaplanowano wydatki na najbliższych 12 miesięcy.

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

- Nie zmieniamy kierunku naszego działania. Chcemy, aby nasze miasto prężnie się rozwijało, dbamy o zdrowie kaliszan – tych najmłodszych i tych najstarszych – dlatego organizujemy akcje prozdrowotne, które utrwaliły się już doskonale w świadomości kaliszan: białe soboty, pikniki prozdrowotne. Nasze Stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem wielu szlachetnych akcji
– np. dorocznej kwesty, która ma na celu ratowanie zabytkowych cmentarzy, konkursu Zielony Kalisz, „Biegu dla serca” czy pikniku w Domu Pomocy Społecznej – mówi Jolanta Mancewicz, prezes zarządu stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego”.

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Przez miniony rok radni z Klubu „Wszystko dla Kalisza” aktywnie uczestniczyli w zebraniach Rad Osiedlowych i pomagali w rozwiązywaniu lokalnych problemów składając na Sesjach Rady Miejskiej wiele interpelacji. Dotyczyły one m.in. budowy dróg osiedlowych, kanalizacji, gospodarki odpadami lub dożywiania dzieci. O tych zagadnieniach, a także o kwestiach nadzorowanych bezpośrednio przez wiceprezydenta Jacka Konopkę (wiceprezesa stowarzyszenia) mowa była na czwartkowym walnym zebraniu członków.

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego” zrzesza już ponad 150 członków, bardzo aktywnie działa także Koło Młodych Stowarzyszenia, które w minionym roku zapoczątkowało organizację pikników sportowych w miejscach, gdzie organizowane są Białe Soboty. Pierwszy piknik zakończył się sukcesem, dlatego właśnie zaplanowane na najbliższe miesiące Białe Soboty również będą połączone z piknikami.

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

- Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Podczas kiedy dorośli spędzali czas na badaniach i konsultacjach lekarskich, dzieci korzystały ze sportowych atrakcji na świeżym powietrzu. Zorganizowaliśmy wiele konkursów z nagrodami – dodaje Jolanta Mancewicz.

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Podczas walnego zebrania członków stowarzyszenia żywo dyskutowano o przyszłości miasta. Pojawiło się kilka pomysłów, które stowarzyszenie będzie realizowało w kolejnych miesiącach.

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

Wszystko dla Kalisza - Zarząd stowarzyszenia absolutorium 2012

 Wyświetlany: 2541 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news74.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r