> List otwarty
LIST OTWARTY

Kalisz dn. 18.11.2010

Komitet Wyborczy
Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego”Sz.P.
Tomasz Grochowski,
kandydat na prezydenta Kalisza,Członkowie, sympatycy i wyborcy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej


Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na list otwarty, skierowany do członków, sympatyków i wyborców naszego Stowarzyszenia informujemy, iż Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” nie ma politycznego charakteru i skupia ludzi o zróżnicowanych poglądach – zarówno lewicowych, centrowych, jak i prawicowych. Wszystkie te osoby od kilkunastu lat zgodnie i z zaangażowaniem pracują dla dobra Kalisza, a podstawą naszego wewnętrznego współdziałania jest szacunek dla drugiego człowieka, jego przekonań i wzajemna tolerancja.

Wybrany przez walne zebranie członków Zarząd zdecydował o poparciu kandydatury Janusza Pęcherza z dwóch prostych powodów:

 • dobrze oceniamy pracę, zaangażowanie i osiągane wspólnie z nami efekty w rozwoju Kalisza w ostatniej kadencji,
 • mamy nadzieję, że dzięki naszemu poparciu prezydent Pęcherz zostanie wybrany w pierwszej turze i tym samym oszczędzimy Kaliszanom niepotrzebnych kosztów, politycznych targów i przepychanek.
 • Z zadowoleniem przyjmujemy Pańską deklarację, iż jest Pan przyjacielem członków Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” i w związku z tym pozwalamy sobie zaapelować do członków, sympatyków i wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej – oddajcie głos na kandydatów do Rady Miejskiej Kalisza z listy nr 15 - „Wszystko dla Kalisza”, bo Kalisz to nasze wspólne dobro.

  Z poważaniem,
  Jolanta Mancewicz,
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego”

   Wyświetlany: 3617 razy 


     
    


  Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news41.html&page=1&pcount=1 ]


   
   
  Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r