Jolanta Mancewicz – nagrodzona Odznaką Honorową Miasta Kalisza
JOLANTA MANCEWICZ – NAGRODZONA ODZNAKĄ HONOROWĄ MIASTA KALISZA

Jolanta Mancewicz – założycielka i wieloletnia Prezes Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego „ , radna Rady Miasta od 1998 do 2018 roku, wiceprzewodnicząca Rady (2006-2014), etatowy członek Zarządu Miasta Kalisza (1998-2002) została uhonorowana Odznaką Honorową Miasta Kalisza (dawniej – Zasłużony dla Miasta Kalisza).

Na wniosek naszego Stowarzyszenia i Prezydenta Krystiana Kinastowskiego decyzję ws nadania odznaki podjęli jednogłośnie kaliscy radni na sesji w dniu 28.04.2022 roku.

Wręczenie odznaczenia nastąpi na uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 10.06.2022 r. Serdecznie gratulujemy.

Jolanta Mancewicz – nagrodzona Odznaką Honorową Miasta Kalisza

Jolanta Mancewicz - sylwetka

Jolanta Maria Mancewicz urodziła się w miejscowości Moskorzew w województwie świętokrzyskim, jednak jak cała jej rodzina od wielu pokoleń związana jest z Kaliszem. Tutaj ukończyła szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jagiellonki. Jest absolwentką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości i uzyskała licencję rzeczoznawcy majątkowego.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kaliszu. Następnie przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa . Do zadań wydziału należały sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, sprawy zieleni miejskiej i ochrony przyrody. Jednocześnie prowadziła działalność w zakresie wyceny nieruchomości. Zawsze dokładna, starannie przygotowana i zaangażowana w prowadzone działania.

Ogromna energia i otwartość na ludzi i ich potrzeby sprawiły że całym sercem zaangażowała się w pracę społeczną. Jest inicjatorka i współzałożycielką stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego” w którym od początku pełniła funkcję Prezesa. Dzięki Jej zaangażowaniu stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 1998 roku i posiada znaczący udział w kreowaniu społecznego i politycznego krajobrazu Kalisza.

Jolanta Mancewicz dzięki zaufaniu społecznemu i poparciu kaliszan zasiadała w Radzie Miasta Kalisza przez 20 lat od roku 1998 do 2018. Poprzez swoją wieloletnią aktywną działalność zrealizowała wiele zadań dotyczących obszaru ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Była etatowym członkiem Zarządu Miasta w latach 1998-2002 i kierowała zespołem ds. restrukturyzacji kaliskiej służby zdrowia. W roku 1999 z sukcesem doprowadziła do restrukturyzacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. W latach 2006 – 2018 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Uczestniczyła także w pracach Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Mimo wielu obowiązków zawsze dostępna dla mieszkańców Kalisza i ich trosk. Z racji nadzorowanych obszarów oraz prospołecznych zainteresowań często miała do czynienia z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Nikomu nie odmówiła pomocy i pełna empatii wsłuchiwała się w głos mieszkańców Kalisza.

Jej pomysłem i inicjatywą były zorganizowane w Kaliszu pierwsze „Białe Soboty” – prozdrowotne akcje dla mieszkańców Kalisza, których celem jest wykonywanie bezpłatnych badań medycznych i diagnostycznych oraz propagowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Jolanta Mancewicz jest osobą dla której porządek, wygląd i estetyka Kalisza zawsze była bardzo bliskie. Jest inicjatorką upiększania miasta poprzez akcję „Zielony Kalisz”. Akcję podczas której mieszkańcy Kalisza mają szansę zaprezentować ogródki, działki oraz ukwiecone tarasy i balkony w celu utrwalenia wizerunku Kalisza jako estetycznego miasta pełnego zieleni.

Coroczna kwesta w dniu Wszystkich Świętych na ratowanie zabytkowych nekropolii Kalisza to także Jej pomysł i wieloletnie uczestnictwo w organizacji i samej kweście.

Dziś nieco zwolniła tempo na rzecz zasłużonego odpoczynku nadal jednak czynnie działa jako Wiceprzewodnicząca w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jako Prezes Honorowy stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza im. prof. Jerzego Rubińskiego” interesuję się wydarzeniami społecznymi i samorządowymi w Kaliszu, uważnie śledzi kierunki zmian i rozwoju miasta. Jest lokalną patriotką. Swoją postawą niezmiennie potwierdza że największą wartością są ludzie.

 Wyświetlany: 3675 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news170.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r