Wszystko dla Kalisza - Badamy się coraz chętniej
BADAMY SIĘ CORAZ CHĘTNIEJ

Kaliszanie coraz chętniej wykonują badania profilaktyczne. Korzystają z programów finansowanych przez Miasto, których w bieżącym roku jest siedem, a dodatkowo cztery edukacyjne. Wielkim powodzeniem cieszą się "Białe soboty". Kaliszanie, w ramach Funduszu Obywatelskiego, poparli projekt wykonywania badań w kierunku nowotworów, a także inwestycje sprzyjające uprawianiu sportu i rekreacji.

Wszystko dla Kalisza - Badamy się coraz chętniej

Działania samorządu mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców omówiono na konferencji prasowej z udziałem wiceprezydenta Jacka Konopki, Jolanty Mancewicz, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, radnych – lekarzy Anny Zięby i Mirosława Gabrysiaka, radnego Grzegorza Chwiałkowskiego oraz Tomasza Rogozińskiego, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim.

- Świadomość mieszkańców rośnie: kaliszanie coraz chętniej korzystają z badań profilaktycznych wykonywanych w ramach działań samorządu. W głosowaniu na zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. Funduszu Obywatelskiego, poparli właśnie zadania prozdrowotne a także mające poprawić infrastrukturę sportowo-rekreacyjną – powiedział Jacek Konopka, wiceprezydent Miasta Kalisza.

Wszystko dla Kalisza - Badamy się coraz chętniej

Wszystko dla Kalisza - Badamy się coraz chętniej

O tym, jak ważny jest aktywny tryb życia w profilaktyce wielu chorób, a szczególnie chorób układu krążenia mówił także radny Mirosław Gabrysiak. Fakt, iż zainteresowanie badaniami wzrasta potwierdzają statystyki.

- Coraz więcej osób zgłasza się na badania w ramach tzw. "Białych Sobót". Festyny prozdrowotne organizowane są od 2004 roku. Wtedy podczas sześciu akcji liczba wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji wynosiła ponad 3300. W bieżącym roku podczas trzynastu "Białych Sobót" - ponad 7300. Ogółem w ciągu dziesięciu lat liczba badań i konsultacji przekroczyła 45.300 – poinformowała Jolanta Mancewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, pomysłodawczyni Białych Sobót.

Wszystko dla Kalisza - Badamy się coraz chętniej

Wszystko dla Kalisza - Badamy się coraz chętniej

Radna Anna Zięba dziękowała wszystkich kaliszanom za poparcie jej pomysłu, by w ramach tzw. Funduszu Obywatelskiego sfinansować badania poziomu antygenu CEA, który pozwala wykryć, we wczesnym stadium rozwoju, raka jelita grubego, trzustki czy tarczycy. Program będzie realizowany w 2015 roku.

Obecnie w naszym mieście realizowane są programy i akcje zdrowotne na które w budżecie miasta przeznaczono 386.000 zł – z roku na rok kwota ta wzrasta, w 2013 roku wyniosła 364 000zł. Miasto realizuje siedem programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, cztery programy edukacyjne oraz dwie akcje szczepień – w załączniku szczegółowe informacje wraz z wykazem placówek, w których można wykonać badania. Naczelnik Tomasz Rogoziński przytoczył dane pokazujące, iż profilaktyka ratuje życie, pozwala wykryć choroby we wczesnym stadium.

W bieżącym roku w ramach programu profilaktycznego wykonano ok. 200 mammografii. Badania wykazały nowotwór piersi u dwóch kobiet. Kolejne dwa przypadki zachorowania stwierdzono podczas badań USG. 30 procent wyników wykazało łagodne zmiany w piersiach i wymaga dalszej diagnostyki. Wyniki badań tarczycy, których wykonano ponad 700, u 11 procent badanych były podstawą do dalszej diagnostyki. Wyniki badania PSA (w kierunku raka prostaty) - u 10 procent badanych wykryto nieprawidłowości. Badania układu krążenia – u 10 procent nieprawidłowości. Badania kręgosłupa – u 70 procent badanych wykryto nieprawidłowości.

Radny Grzegorz Chwiałkowski, prezes Banku Chleba przedstawił krótko działalność stowarzyszenia, które istnieje już od 20 lat.

- W tym czasie rozdaliśmy potrzebującym żywność o wartości przekraczającej 29 milionów złotych. W ostatnim czasie obliczyliśmy, że codziennie każdy podopieczny otrzymuje żywność za 6 złotych. Chleba nie brakuje. Otrzyma go każdy, kto się zgłosi. Bardzo mnie cieszy, że dzięki wsparciu ze strony samorządu udaje mi się pozyskiwać żywność od nowych darczyńców. Dzięki temu cztery razy w tygodniu podopieczni Banku otrzymują produkty mleczne. Rozdamy także aż 30 ton jabłek przekazanych nam przez sadownika – mówił radny Grzegorz Chwiałkowski.

Wiceprezydent Jacek Konopka podkreślał, iż kaliski Bank Chleba wspiera najbardziej potrzebujących mimo zmiany przepisów unijnych, która skutkowała wstrzymaniem dostaw żywności dla tego typu stowarzyszeń. Bank działa dzięki hojnym darczyńcom, niejednokrotnie dzieli się żywnością z innymi kaliskimi stowarzyszeniami i placówkami opiekuńczymi.

 Wyświetlany: 3022 razy 


   
  


Link:[ http://www.wdk.kalisz.pl/main.php?action=news&idf=news139.html&page=1&pcount=1 ]


 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r