Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.Zarząd Stowarzyszenia
Wszystko Dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego

Jubileusz
Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Zdj.Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Wprawdzie formalna rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w roku 2002, ale jego nazwa, hasło i idea mają swój początek w 1998 roku, kiedy to w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej wystartował niezależny, bezpartyjny blok wyborczy „Wszystko dla Kalisza”. Jak podkreślają członkowie Stowarzyszenia, przez ostatnie dziesięć lat zachowuje ono swoją ideową i programową tożsamość, stawiając przede wszystkim na ludzi- ich kompetencje, społeczne postawy i zaangażowanie w rozwój miasta. Współzałożycielem i liderem, a przede wszystkim niestrudzonym inicjatorem wszelkich działań i dobrym duchem Stowarzyszenia był zmarły przed rokiem prof. Jerzy Rubiński. Od tego roku Stowarzyszenie będzie nosić jego imię.
- Profesor Jerzy Rubiński swoją pracą zawodową oraz zawsze twórczą, społeczną działalnością zapisał piękną kartę we współczesnych dziejach Kalisza. Szanował i kochał ludzi, szlachetnie pojmował lokalny patriotyzm i zawsze pamiętał o swoich korzeniach. Będąc przewodniczącym Rady Miejskiej usilnie zabiegał o spełnienie nie tylko swoich marzeń o tym, by jego ukochany Kalisz stał się miastem akademickim z prawdziwego zdarzenia. Przyczynił się do umocnienia pozycji Kalisza jako ośrodka akademickiego- podkreśla Jolanta Mancewicz.
- Myślę, że to dobry wybór, bo to imię nie przynosi ujmy. Mój mąż kochał swoje miasto i chciał, aby się rozwijało i było coraz piękniejsze. Wiedział, że nauka jest do tego kluczem i dlatego wszystkie siły, często kosztem własnego zdrowia i wypoczynku kierował na rozwój ośrodka akademickiego. Bardzo często powtarzał, że uczelnia w Kaliszu jest dla wielu młodych ludzi jedyną szansą na zdobycie wykształcenia, a w konsekwencji na lepsze życie- mówiła ze wzruszeniem Barbara Rubińska, wdowa po zmarłym profesorze.
Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Zdj.Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
Zdj.Uroczystość z okazji Jubileuszu powstania Stowarzyszenia - Wszystko dla Kalisza
<<    Strona 2 z 5   >>

 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r