Interpelacje
  1. Zasypmy Swędrnię - Radny Grzegorz Chwiałkowski

    Pobierz


  2. Porządkowanie terenu - Radna Jolanta Mancewicz

    Pobierz

 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r